Een one-liner scherpt altijd de geest en maakt je punt duidelijk:

“Don’t aim to control flow, but rather support and look to improve it.”

“Zonder wrijving geen glans.”   source: M. van Everdingen

“Zonder dwarsliggers geen rails.”   source: M. van Everdingen

“Alle kruimels samen zijn ook een brood.” source: Rik de Wildt

“Adding manpower to a late software project makes it later.”  Brooks Law

“Je kan niet met negen vrouwen in één maand een kind baren.”

“The most important thing in communication is hearing what isn’t said. ”  source: Peter Drucker

“The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence; it is to act with yesterday’s logic.” source: Peter Drucker

“Scrum is lightweight, simple to understand (but) extremely difficult to master.”  source: scrumguide

“Als er geen laatste moment zou zijn, dan zou er niets afkomen.”

“Whatever can go wrong, will go wrong.” Murphy’s law

“Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.” Einstein