Je wilt als bedrijf zelf weer verantwoordelijk worden voor je software development? Het developen van software draait aardig, maar je bent op zoek naar de next step? In de beweging die je wilt maken, heb je geen zin om in de valkuilen te stappen die anderen al weten
Dan ben je bij Notosh aan het goede adres. Notosh biedt met interim management de kennis en ervaring voor het maken van een transformatie van een IT-organisatie of een onderdeel daarvan, zoals software development. Als handvat worden de kenmerken gebruikt die tegenwoordig de onderscheidende factor zijn tussen de bedrijven met IT die snelheid maken en bedrijven die dat niet voor elkaar krijgen. Een mix van verandering in organisatie-opzet en cultuur.

Factoren waar Notosh veel aan kan bijdragen en die naar onze mening onderscheidend zijn in het maken van stappen vooruit zijn:

Teams

Organiseer je mensen in software teams die end to end verantwoordelijk zijn voor het eindproduct. Streef naar zoveel mogelijk autonomie van deze teams. Onafhankelijkheid van elkaar is een grote stimulans in de motivatie van de team-leden. Afhankelijkheid van andere teams leidt tot vertraging in hun werk en op termijn tot risico’s op apathie en de-motivatie.

 

Continue leveren

Streef naar het continue leveren van software. Als dat tempo nu om de acht weken is, dan is het zaak om op zoek te gaan naar mogelijkheden om dit terug te brengen naar één keer per twee weken, dagelijks of zelfs meerdere keren per dag. De belangrijkste factor hiervoor is dat daarmee snelle feedback op je product mogelijk is. Extra effecten zijn dat de opleveringen kleiner worden, waarmee de risico’s van een oplevering ook drastisch afnemen. Streef naar een situatie waarbij een oplevering met problemen veel meer met een ‘fix forward’ mindset benaderd kan worden dan met de ‘roll-back’ aanpak.

 

Build it, ship it, run it

De verantwoordelijkheid van het team stopt niet bij gemaakte en geteste software. Het afdekken van de ‘oude’ operations discipline is part of the deal. In de huidige volksmond: devops. Het leidt tot een gezonde hygiëne in je software landschap en de drive naar gedegen en stabiele oplossingen. Automatisering van IT is key, denkend aan een goede software pipeline, toename van monitoring & alerting en auto-recovery. Ook hier speelt echter mindset de grootste rol. Techniek zonder de juiste mindset brengt je te weinig.

 

Architectuur

De architectuur in een landschap waarin continue door ontwikkelt wordt. Een uitdaging. Een veelgenoemde agile architectuur vergt een middenweg tussen ‘begin maar en de architectuur volgt vanzelf’ en de vaak genoemde Big Upfront Design. Belangrijkste kenmerken van een agile architectuur zijn:

* Goede scheiding tussen presentatie en business logica (layered architecture)
* Service georiënteerd design met API communicatie (loosely coupled architecture)
* Snelle schaalbaarheid up en down (clustered architecture)

 

Medewerkers

Werken in teams, met een duidelijke verantwoordelijkheid voor het eindproduct, leidt tot een enorme toename van de werkvreugde. Met een verdere implementatie van agile principes als inspect & adapt, continue feedback, etc. wordt, naast het verbeteren van de manier van werken, ook het lerende effect van de mens zelf gestimuleerd. Vakmanschap is belangrijk en wordt gewaardeerd. Dat leidt tot minder verloop en er ontstaat een magneet voor het aantrekken van talent.