Teams die wel scrummen, maar nog niet de waarde kunnen brengen die verwacht werd? Een organisatie die wel scrumteams heeft, maar het lastig vindt hoe daar nou mee om te gaan? Het moeten meer teams worden, maar hoe gaan we dat doen? Je wilt als afdeling of organisatie wel agile werken, maar geen idee hoe?
Dat treft. Teams beter maken, organisaties aanpassen aan de agile werkwijze van teams, verantwoord uitbreiden van afdelingen met meer teams. De pijn daarbij zo klein mogelijk laten zijn. Dit is een wat Notosh brengt met agile coaching.

Notosh beheerst alle aspecten van het competentie framework van het agile coaching institute. Daarom kan Notosh als agile coach goed functioneren.

Agile-Lean practitioner

Notosh brengt een grote hoeveelheid praktijkervaring mee en veel kennis op het gebied van agile werken. Notosh is sterk in het uitdragen van de values, mindset en principles van agile werken.

Teaching & Mentoring

Notosh is autoriteit op de inhoud. Notosh is in staat om dit helder over te brengen met duidelijke instructie en training op groepsniveau of individueel.

Coaching & Facilitating

Notosh is ook sterk in coaching en in het nastreven van de autonomie van teams. Notosh doet dit met een gezond gevoel van de stappen of stapjes die gemaakt kunnen worden.

Mastery Area

Notosh heeft kennis en ervaring (niet hands-on) op het gebied van techniek (CI/CD, development pipelines, modern software development, automated testing, test pyramides). Verder is Notosh sterk in het toepassen van Lean change management technieken en business innovatie technieken zoals Lean-Startup.